Aula

Aula bij begraafplaats lijkt achterhaald
Het gemeentebestuur nam onlangs het besluit drie van de vijf aula’s bij de gemeentelijke begraafplaatsen in Ede niet meer te gebruiken voor uitvaarten. Uit een onderzoek blijkt dat er toch al niet erg veel gebruik werd gemaakt van alle aula’s.

Een aula bij een begraafplaats: een achterhaald fenomeen of een noodzakelijke voorziening. De gemeente Ede deed onderzoek naar het gebruik ervan. De hervormde gemeente Bennekom in die gemeente is eigenaar van een van die aula’s, zalencentrum ’t Kerkheem bij de Oude Kerk. Behalve voor uitvaartdiensten wordt het centrum gebruikt voor activiteiten van de kerkelijke gemeenschap. Het kerkbestuur stelde vast dat het gebouw gemoderniseerd moest worden en vond dat de gemeente Ede daaraan moest meebetalen. Het is immers een uitvaartfaciliteit. Raadsleden van de SGP stelden vragen hierover en de gemeente stelde een onderzoek in, waarbij meteen alle vijf aula’s van de gemeentelijke begraafplaatsen werden meegenomen. De conclusie: over het geheel genomen worden de aula’s relatief weinig gebruikt en zijn ze in de praktijk niet erg belangrijk voor de inwoners van Ede.

Van vijf naar twee aula’s
De onderzoekers enquêteerden ruim tweeduizend inwoners, bezoekers en rechthebbenden van een graf op de gemeentelijke begraafplaatsen. Meer dan driekwart gaf aan een aula op een begraafplaats belangrijk te vinden. Toch bleek dat in 2017 de aula’s minder vaak zijn gebruikt dan je op basis van de enquête zou verwachten. Van elke aula werd wel eens gebruik gemaakt, om een plechtigheid te houden, voor een condoleance of voor een bijeenkomst na de begrafenis. Maar bijna zestig procent van alle uitvaarten vond plaats zonder dat de aula werd gebruikt. Vanuit de branche werd ook niet erg enthousiast gereageerd op vragen naar het gebruik van de aula’s. De onderzoekers benaderden de veertien uitvaartondernemers die de meeste uitvaarten in de gemeente Ede verzorgen. Daarvan werkten er uiteindelijk zes mee aan een interview. De anderen gaven meteen aan dat ze nooit gebruik maken van de aula’s of reageerden niet. Ondanks de uitkomsten van de enquête ziet het gemeentebestuur van Ede dan ook geen reden geld in de aula’s te steken en wil zelfs drie aula’s sluiten.

Wim van Midwoud van de LOB herkent een landelijke ontwikkeling. Keuzes binnen fusiegemeenten, veel kerkelijke begrafenissen waardoor de aula toch al niet belangrijk was en de toenemende individualisering van uitvaartplechtigheden maken aula’s vaak achterhaald, stelt hij. Het geld kan wellicht beter worden besteed. Begraafplaatsen hebben toch al een moeilijke periode achter de rug. 

(Gepubliceerd in Vakblad Uitvaart)

Gonneke Bonting| gonneke@gonnekebonting.nl |0651462002