D66

D66 wil wetgeving over digitale nalatenschap
Kamerlid Monica den Boer komt met een actieplan omdat ze zich zorgen maakt over de erfenissen die op het internet achterblijven. Er is behoefte aan duidelijkheid voor nabestaanden en ook wil ze identiteitsfraude tegengaan.

Over wie recht heeft op de erfenis wordt rustig gesproken of assertief gestreden, maar wettelijk is het erfrecht uitgebreid vastgelegd. Zolang het maar over stoffelijke zaken gaat. Zodra de niet-stoffelijke nalatenschap aan bod komt, wordt het een stuk minder duidelijk. Dat is begrijpelijk, want digitale bezittingen en onlineaccounts hebben een veel kortere bestaansgeschiedenis dan tastbare voorwerpen. D66-kamerlid Monica den Boer vindt het de hoogste tijd om ook wetten te schrijven over de digitale nalatenschap. Dat is nodig om te zorgen voor duidelijkheid voor nabestaanden en notarissen en omdat met onlineprofielen van overledenen regelmatig identiteitsfraude wordt gepleegd. En zolang er niets geregeld is, kan iemands digitale leven voor eeuwig in de lucht blijven.

Sociale media
D66 komt daarom met het actieplan digitale erfenis ‘Voor grip op data na de dood’. Het plan verdeelt deze erfenis in vier soorten bezittingen: persoonlijke, financiële en zakelijke digitale bezittingen en onlineaccounts. Daarmee omvat de digitale erfenis foto’s, video’s, muziek, e-books, tegoeden bij onlinebetaalsystemen en -winkels, elektronisch geld en onlineaccounts als Facebook, Instagram, DigiD, gameaccounts en marktplaats. Vooral voor de accounts van sociale media ziet D66 problemen, omdat daar veel regels ‘door elkaar heen’ kunnen gelden. Het is onduidelijk wanneer de algemene voorwaarden van een aanbieder bepalend zijn en wanneer op grond van het Nederlands erfrecht daarvan kan worden afgeweken. Zo verbiedt Facebook het delen van wachtwoorden na overlijden en is niet duidelijk of deze toegang wettelijk gezien wél verschaft kan worden. Overigens biedt Facebook de mogelijkheid voor een ‘legacy contact’, waarbij de gebruiker iemand kan aanwijzen om het account na overlijden te beheren.

In het actieplan stelt D66 voor om de modernisering van het erfrecht te onderzoeken, duidelijkheid te geven over het erven van onlineaccounts en na te denken over een digitaal archief. Verder wil de politieke partij dat er een bewustwordingscampagne start en dat er Europese regels komen.

(Gepubliceerd in Vakblad Uitvaart)

Gonneke Bonting| gonneke@gonnekebonting.nl |0651462002