Interpolis

‘Een verzekeraar heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid’

Verzekeraar Interpolis investeert in projecten die de verkeersveiligheid moeten vergroten. Ze beginnen daar waar de meeste ongelukken gebeuren. Is een project succesvol, dan mag heel Nederland meeprofiteren.

 

Veilig Verkeer Nederland werkt, behalve met gemeenten, samen met verschillende partners. Interpolis is een van die partijen. De verzekeraar investeert miljoenen euro’s in verschillende projecten die betrekking hebben op verkeersveiligheid. Dat een verzekeringsmaatschappij zich bezighoudt met de veiligheid in het verkeer lijkt logisch: des te minder ongelukken, des te minder schadeclaims. Maar dat is zeker niet de enige reden, zegt programmamanager mobiliteit Yvette Melis van Interpolis. "We zijn een grote organisatie en vinden het dan ook belangrijk om een maatschappelijke rol vervullen in de samenleving. Om die reden formuleerden de ambitie het aantal verkeersongevallen terug te brengen met vijfentwintig procent. Dat doel willen we bereiken in 2020 en daarvoor trekken we drie miljoen euro uit. We ontwikkelden onder meer de AutoModus app en Wegwijs VR.”

 

Eerst onderzoek

De AutoModus app helpt bestuurders om tijdens het rijden van hun mobiele telefoon af te blijven en met WegWijsVR oefenen basisschoolleerlingen de weg van hun huis naar school. Beide projecten leidden tot een verlaging van het aantal verkeersongevallen. Onderzoek onder zesduizend gebruikers van de AutoModus app laat zien dat er gemiddeld vijfentwintig procent minder schade is. Ook de eerste resultaten met WegWijsVR zijn positief.

Yvette Melis legt uit hoe de projecten tot stand komen. "We zoeken eerst uit welke oorzaken voor verkeersongevallen binnen een bepaalde doelgroep veel voorkomen”, vertelt ze. "Daarvoor werkt Interpolis nauw samen met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOV. Voor elke oorzaak maken we een probleemanalyse. Daarbij betrekken we meerdere partijen. We onderzoeken wat is er precies aan de hand is. Hoe ontstaan de ongelukken? We werken naar een oplossing toe en als die er is, toetsen we hem eerst binnen de doelgroep. Blijkt het te werken, dan stellen we hem beschikbaar voor een breder publiek.

 

Zo zijn we twee jaar geleden begonnen met een onderzoek waardoor er nu de AutoModus app is. Aanleiding was het feit dat vooral jongeren zich regelmatig lieten afleiden door hun telefoon terwijl ze achter het stuur zaten en vervolgens een ongeval veroorzaakten. Nadat we uiteindelijk de app hadden ontwikkeld, probeerde een groep van vijf- tot zeshonderd jongeren hem uit en de resultaten waren zo goed dat iedereen de app nu kan downloaden.

Op dezelfde manier ontstond WegWijsVR. Relatief veel kinderen die van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs gaan zijn betrokken bij een verkeersongeval. We kwamen tot de conclusie dat het zou helpen om de nieuwe schoolweg van tevoren te oefenen. Met dat idee maakten we die nieuwe route virtueel na, zodat de kinderen die kunnen oefenen met een Virtual Reality-bril. Begin vorig jaar testten zeshonderd basisschoolleerlingen met WegWijsVR de route naar hun nieuwe school. Omdat de resultaten positief zijn, stellen we het project op grotere schaal beschikbaar en kunnen scholen het systeem gebruiken.”

 

Tilburg

Het kantoor van Interpolis staat in Tilburg. Met die gemeente sloot de verzekeraar onlangs een verkeersveiligheids-partnership af. Het doel van die samenwerking is ook weer het vergroten van de verkeersveiligheid. "Onze ambitie is om ook in Tilburg het aantal ongevallen met vijfentwintig procent te verminderen en daar bovendien het aantal verkeersdoden te verminderen tot nul”, vertelt Yvette Melis. "En ook hier geldt dat we de maatregelen bij gebleken succes graag uitbreiden tot het hele land.”

 

(Gepubliceerd in VVN-magazine)    

Gonneke Bonting| gonneke@gonnekebonting.nl |0651462002