Natuurlijk begraven

Even bellen met Helma Horvers
parochie de Goede Herder

Begraafplaats Korvel bij de Korvelse kerk in Tilburg is van nature in tweeën gedeeld. Het voorste deel is hoger en het langst in gebruik als begraafplaats, het lagere terrein erachter kwam pas in gebruik voor begravingen toen het ‘boven’ vol raakte. "Het is een hoekje waar niet iedereen bij voorkeur wil liggen”, zegt Helma Horvers.


"De meeste mensen kiezen voor het hogere deel, zodra daar plaats is. Toch is het een mooi stukje natuur. Afgescheiden door een heg grenst het aan de oude kloostertuin, die nu in gebruik is als buurtmoestuin. Buurtgenoten die de moestuin onderhouden, nemen vaak het lage deel van de begraafplaats even mee. Niet heel ingrijpend, maar hier en daar wat onkruid plukken en de boel een beetje aanharken.” Dat weinig mensen er de voorkeur aan geven om er te worden begraven en veel het een mooi stukje natuur vinden, riep de logische gedachte op dat het terreintje ingericht zou kunnen worden als natuurbegraafplaats. "Geen echte natuurbegraafplaats, want het ligt midden in de stad, maar wel de opzet ervan”, licht Horvers toe. "Het is nog niet meer dan een idee, hoor. We hebben iemand gevraagd om een plan te maken en overleggen met de moestuingebruikers. Wat hier ontstaat, is echt een win-winsituatie.” 

(Gepubliceerd in Vakblad Uitvaart)

Gonneke Bonting| gonneke@gonnekebonting.nl |0651462002