Opleidingen uitvaartbranche

Omdat smaken verschillen, ook bij opleidingen
Opleidingen, trainingen en workshops zijn er in vele soorten en maten. Het is soms lang zoeken naar een passende opleiding, als die wat minder voor de hand ligt of nog niet zo bekend is. Al horen ze allemaal thuis in een opleidingsspecial, het zijn er te veel om op te noemen. Daarom een selectie.
De eerstvolgende data waarop de trainingen starten, zijn waar mogelijk vermeld. Verschillende worden ook wel ‘in company’ gegeven. Ruwweg zijn de opleidingen verdeeld in drie categorieën. Ze gaan over de houding van de uitvaartprofessional, over communicatie of praktische facetten waarin een uitvaartprofessional geïnteresseerd zou kunnen zijn.

De persoonlijke kant
Beroepsmatig moet je maar kunnen dealen met wat er op je pad komt. Maar iedere uitvaartprofessional neemt ook zichzelf mee. Verdieping op het gebied van conflictsituaties of abrupte doodsoorzaken kan zinvol zijn voor de een. Voor een ander is het goed juist meer te weten over rouw bij kinderen of ouders van een stil geboren baby of is het zinvol zich te trainen in empathisch luisteren.

Abrupt Afscheid
Na deze training zijn uitvaartbegeleiders in staat ‘de juiste persoon op de juiste plaats’ te zijn bij een abrupt afscheid. Dat wil zeggen na een overlijden door een ongeval, doodslag, moord, zelfdoding of lichamelijk falen zoals een hartstilstand.

Opleider: GaandeweG Uitvaarteducatie
Duur: 2 dagen (13 en 27 september), Twello
Kosten: € 350
Info: www.gaandewegeducatie.nl

Babyuitvaarten
Deelnemers hebben na het volgen van deze training meer inzicht in het essentiële verschil tussen de uitvaart van een baby en van een volwassene, begrijpen dat mannen en vrouwen verschillend rouwen en weten welke emoties er meespelen. Ook zijn veel praktische mogelijkheden besproken.

Opleider: GaandeweG Uitvaarteducatie
Duur: 2 dagen (29 september en 13 oktober), Twello
Kosten: € 350
PE-punten: 36
Info: www.gaandeweguitvaarteducatie.nl

Luisterkracht: empathisch leren luisteren
Na deze training hebben deelnemers ervaren hoe ze op een onbevooroordeelde manier aanwezig kunnen zijn in gesprekken en zo kunnen luisteren dat gesprekspartners zich werkelijk gehoord voelen. Ze hebben geleerd sturend te zijn in het gesprek zonder dominant over te komen. 

Opleider: Moonen & partners
Duur: 2 dagen (16 en 30 september), Breukelen
Kosten: € 1.495
Info: www.moonenenpartners.nl

Masterclass
De masterclass is de vervolgopleiding voor de uitvaartbegeleider, bedoeld voor ervaren uitvaartprofessionals die de beste uitvaartbegeleider van hun regio willen worden. De training geeft de ruimte om kritisch naar het eigen handelen te kijken.

Opleider: GaandeweG Uitvaarteducatie
Duur: 5 dagen en 1 dagdeel intervisie, Twello
Kosten: € 1.495
Info: www.gaandeweguitvaarteducatie.nl

Rouw en verlies bij kinderen
Uitvaart- en ritueelbegeleiders weten na afloop van de workshop meer over rouw en doodsbesef bij kinderen, per leeftijdscategorie en weten hoe je kinderen betrekt bij de uitvaart. Ook hebben ze kennis over het verschil tussen primair en secundair verlies en het inzetten van verschillende rouwmaterialen.

Opleider: Caroline Muller
Duur: workshop 3,5 uur, op locatie of in Deventer
Kosten: maatwerk
PE-punten: 10,5
Info: www.carolinemuller.nl

Waarom ging je weg? 
Deelnemers weten na afloop van deze training met welke emoties, vragen en dilemma’s ze te maken kunnen krijgen bij kinderen die achterblijven na zelfdoding. Ze hebben handvatten en werkvormen om hier mee om te gaan en ze kunnen ouders adviseren.

Opleider: Expertisecentrum Omgaan met verlies
Duur: 1 dag (22 oktober), Heeze
Kosten: € 275
PE-punten: 16
Info: www.omgaan-met-verlies.nl

Communicatie
Communicatie lijkt een toverwoord en in zekere zin is het dat ook. Elkaar begrijpen is belangrijk. Daarom moeten gesprekken en afspraken, de rouwkaart en ook de informatie die begraafplaatsmedewerkers geven goed overkomen. Bij de keuze van de vermelde trainingen is rekening gehouden met het verbeteren van uitzenden van een boodschap, bijvoorbeeld door gesprekstrainingen, als met de ontvanger ervan, bijvoorbeeld door rekening te houden met laaggeletterdheid of emoties.  

Aanpak laaggeletterdheid
Wie deze e-learning heeft gevolgd, weet meer over de aard en omvang van laaggeletterdheid en de relatie ervan met het werkveld van de dienstverlening. De deelnemer herkent laaggeletterdheid beter en weet wat hij of zij kan doen.

Opleider: Stichting Lezen & schrijven
Duur: 45 minuten
Kosten: gratis, e-learning
PE-punten: 2
Info: www.lezenenschrijven.nl

Basistraining InDesign
Na de training InDesign kunnen deelnemers zelfstandig rouwkaarten opmaken, vanuit een zelfgemaakt sjabloon en met behulp van zelfgecreëerde alineastijlen. Ze herkennen lastige opmaaksituaties en kunnen ermee uit de voeten. Zowel qua tekstopmaak als grafisch.

Opleider: d&b grafisch printen
Duur: 1 dag, elke werkdag, Zeewolde
Kosten: € 675
PE-punten: 10
Info: www.denb.nl 

Communicatie met nabestaanden
Deelnemers die deze training hebben gevolgd, weten meer over verbale en non-verbale communicatie en vaardigheden als luisteren, samenvatten, doorvragen en feedback geven. Door praktische oefeningen hebben ze handvatten gekregen om de eigen communicatie waar nodig te verbeteren.

Opleider: Terra
Duur: 1 dagdeel, Rosmalen
Kosten: € 125
PE-punten: 12
Info: www.terrazorginrouw.nl

Gespreksvoering op de begraafplaats
Deelnemers kunnen na de training professioneel reageren op lastige vragen, meldingen en klachten en kritiek op hun werkzaamheden. Ze kunnen adequaat mensen aanspreken die zich niet aan de regels houden en omgaan met agressieve reacties en emoties van mensen die in rouw zijn.

Opleider: Van Oort & Ros
Duur: 1 dag, 13 september, Maarn
Kosten: € 395 (10% korting voor LOB-leden)
Info: www.gedenkparkontwikkeling.nl

PowerPoint Uitvaartpresentaties
Na de online training kunnen de deelnemers direct zelf aan de slag hun eigen persoonlijke PowerPoint en daarbij foto’s importeren en vormgeven, gebruik maken van overgangen tussen dia’s en presentatie timen op muziek. Ze kunnen dit na de basistraining uitbreiden met de training voor gevorderden.

Opleider: Uitvaartkrachten Academy
Duur: 1 dagdeel (ochtend of avond)
Kosten: € 65
PE-punten: 5
Info: www.uivaartkrachten.nl/uitvaartkrachten-academy

Praktisch
Werken in de branche kent veel facetten. Her werk verschilt afhankelijk van specifieke werkzaamheden, de regio en de doelgroep. Een aantal trainingen richt zich op die verschillen. Ze betreffen onder meer crisessituaties, duurzaamheid, veiligheid, juridische zaken, gebruik van wades en begraafplaatsbeheer.

Alles over wades
Deelnemers aan deze workshop kunnen vakkundig omgaan met een lijkwade. Ze hebben meer kennis van en gevoel voor stoffen en kennen de verschillende mogelijkheden om te vouwen.

Opleider: Atelier Alewijn
Duur: 1 dagdeel (3 oktober), Amersfoort
Kosten: € 95
PE-punten: 18
Info: www.alewijn-lijkwades.nl

Begraafplaatsen verduurzamen en vergroenen
Om de ambitie van begraafplaatsen om duurzamer te werken en gelijktijdig het dienstenaanbod en kwaliteitsniveau concurrerend te houden na te streven, werken de deelnemers tijdens deze opleiding aan verscheidene thema’s met betrekking tot biodiversiteit, ecologie, duurzaam begraafplaatsbeheer en dierlijk leven op begraafplaatsen.

Opleider: Van Oort & Ros
Duur: 6 maanden, waaronder groepsbijeenkomsten van 1 dag op verschillende locaties (start 14 september)
Kosten: € 1.690,00 (10% korting voor LOB-leden)
Info: www.gedenkparkontwikkeling.nl

Crisismeldingen in de uitvaart
Deelnemers aan deze training, die tot stand komt in samenwerking met politie, justitie, het Forensisch Instituut en postmortale zorg, hebben zich voorbereid op de gevolgen van een overlijden door suïcide, verdrinking of een dodelijk verkeersongeval en overlijden in het buitenland. Ze weten meer over regelgeving, verplichte processen en stappen en de invloed van andere partijen en van henzelf.

Opleider: Uitvaartkrachten Academy
Duur: 1 dag (13 juni), Utrecht
Kosten: € 225
PE-punten: 21,5
Info: www.uivaartkrachten.nl/uitvaartkrachten-academy

(G)een opdrachtgever voor de uitvaart
De deelnemers zijn tijdens de cursus bekend geraakt met verbintenissenrecht, verzekeringsleer en wettelijke vertegenwoordiging, begrijpen de rol van de executeur en weten welke maatregelen ze kunnen treffen als niemand verantwoordelijkheid voor de uitvaart neemt.

Opleider: Partiar Academy
Duur: 1 dag (27 september en 10 november), Sassenheim
Kosten: € 250
PE-punten: 21
Info: www.partiar.nl

Groen is het nieuwe zwart
Deelnemers aan deze training zijn zich bewuster geworden van verschillende duurzaamheidsaspecten binnen de branche. Ze begrijpen hoe belangrijk het is de visie van nabestaanden op duurzaamheid en hun gevoel erover te kennen, zodat alle duurzame keuzes die gemaakt worden, kloppen.

Opleider: Après la Vie Academie
D
uur: 1 dag (17 november), Hilversum
Kosten: € 179
PE-punten: 18
Info: www.apreslavie.nl

Risico’s bij opbaren onder controle
Na de cursus kunnen de deelnemers van tevoren inschatten hoe de opbaring zal verlopen, het vroegtijdig sluiten van de kist voorkomen en adequate maatregelen nemen om een opbaring dan toch goed te laten verlopen.

Opleider: Ansata
Duur: 1 dag (12 september en 14 november), Lomm
Kosten: € 265
PE-punten: 18
Info: www.ansata.nl

Security en Privacy
Deelnemers aan deze e-learning hebben kennis opgedaan op het gebied van veilig werken, privacy en de AVG. Ze herkennen phishing en social engineering en weten hoe ze kunnen handelen in risicovolle situaties.

Opleider: Awareways
Duur: 8 modules, totale trainingsduur 120 minuten
Kosten: € 55
PE-punten: 12
Info: www.awareways.com

Timemanagement en productiviteit in de uitvaartbranche
Na het volgen van deze e-learning zijn deelnemers in staat om efficiënt om te gaan met de beschikbare tijd om zo eindresultaten te halen, ook op de vaak onvoorspelbare werkdagen in de uitvaartbranche.

Opleider: Expertisecentrum Omgaan met verlies
Duur: ca. 6 uur, 365 dagen toegankelijk
Kosten: € 79
PE-punten: 24
Info: www.omgaan-met-verlies.nl

 

[Gepubliceerd in Vakblad Uitvaart]

Gonneke Bonting| gonneke@gonnekebonting.nl |0651462002