Opleidingen uitvaartbranche

 

Een greep uit de opleidingsmogelijkheden

Wie zich wil scholen, heeft keus genoeg

Een leven lang leren, die slogan past goed in deze tijd, waarin veranderingen elkaar snel opvolgen. Een surftochtje langs verschillende websites levert dan ook veel keuzemogelijkheden op.

 

Om uitvaartverzorger te worden, is het niet verplicht een opleiding te volgen. Uitvaartverzorger is een vrij beroep. Een gediplomeerde uitvaartverzorger heeft met succes het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) of het examen van de Stichting Vakexamens Uitvaartzorg (Stivu) afgelegd of examen gedaan bij een opleidingsinstituut dat eigen examens hanteert. Bijvoorbeeld bij het LOI, Meander Uitvaartopleidingen, GaandeweG uitvaart Educatie of NHA.

Daarna is er veel scholing mogelijk in de vorm van cursussen, workshops en lezingen. Ter inspiratie geven we een greep uit de mogelijkheden voor uitvaartverzorgers, van wateropbaring en uitvaartspeelgoed tot ritueelbegeleiding en dementievriendelijkheid. Er is nog veel meer en verschillende opleidingsinstituten bieden op aanvraag maatwerk.

 

Op je gevoel

Bij de keuzes die je maakt, ga je voor een deel op je gevoel af. Er zijn in de branche allerlei trainingen op het gebied van je eigen grenzen (ver)kennen, keuzes maken, filosofie, rouw en verlies.

 

Als de dood altijd in je leven is

Opleider: Funiq

www.funiq.nl

Duur: een dag

Kosten: € 195,00

In het kort: een masterclass om de balans tussen dood en leven te vinden of te herstellen. Omdat werken rondom de dood af en toe zwaar of belastend zijn, ontdekt de deelnemer zijn grenzen en hoe die te bewaken.

 

Begeleiden rondom sterven en rouw

Opleider: après la vie Academie

www.apreslavie.nl

Duur: vijf lesdagen

Kosten: € 995,00

In het kort: in deze module gaat het erom hoe een open gesprek te organiseren als mensen hun uitvaartwensen in een vroeg stadium willen bespreken, in gesprek te gaan op de rand van een stervensbed en voor welke vraagstukken mensen staan die gehoord hebben dat zij ongeneeslijk ziek zijn.

 

De groei van je bedrijf

Opleider: Funiq

www.funiq.nl

Duur: een dag

Kosten: € 195,00

In het kort: groei van een bedrijf gaat gepaard met maken van keuzes. In deze masterclass leert de deelnemer wat de essentiële elementen zijn van een succesvol bedrijf.

 

Dood & betekenis

Opleider: après la vie Academie

www.apreslavie.nl

Duur: drie uur

Kosten: € 249,00

In het kort: deze module is ontwikkeld in samenwerking met het Centrum voor Thanatologie van de Radboud Universiteit Nijmegen en geeft inzicht in veranderende opvattingen, rituelen en betekenissen rondom dood en uitvaarten. Aan de orde komen onder meer religie, zingeving en rituelen, de uitvaartcultuur, het werk van de uitvaartverzorger.

 

Filosofie voor werkers rondom de dood

Opleider: Funiq

www.funiq.nl

Duur: een dag

Kosten: € 395,00

In het kort: in deze training draait het om de vraag of het werk je verhouding tot de dood heeft veranderd. Er zijn filosofieën er over de dood. Hoe kunnen die de uitvaartleider en ritueelbegeleider dienen.

 

Laatste Levensfasebegeleider

Opleider: GaandeweG uitvaart Educatie

www.gaandeweguitvaarteducatie.nl

Duur: tien lesdagen in zes maanden

Kosten: € 3.750,00

In het kort: deze opleiding, bedoeld voor wie cliënten wil begeleiden in hun laatste levensfase, geeft kennis over praktische vragen, over het maken van herinneringen en het vormgeven aan verdriet, de fases die een stervende in de laatste dagen doormaakt, informatie over wat er met het lichaam en de ziel gebeurt en tools om zingevings- en vergevingsvraagstukken te kunnen begeleiden.

 

Omgaan met verlies

Opleider: Land van Rouw

www.landvanrouw.nl

Duur: zestien bijeenkomsten in twee jaar, waarvan vier tweedaagse

Kosten: Intake € 125,00, eerste jaar € 2.995,00, tweede jaar € 3.050,00 en examenkosten voor het post-HBO diploma € 175,00

In het kort: een procesgerichte opleiding, vanuit de visie dat de persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk is als de professionele groei. Het systemische gedachtengoed vormt een belangrijke basis. Afwisselend theorie en praktijk.

 

Opleiding holistische Rouwbegeleiding, Rouwtherapeut

Opleider: de Roestenburgh

www.deroestenburgh.nl

Duur: zes dagen, in zes weken tijd

Kosten: € 795,00

In het kort: een opleiding om mensen succesvol, holistisch en ondersteund door het systemisch gedachtegoed te leren begeleiden bij het verwerken van een verlies.

 

Ritueelbegeleider

Opleider: GaandeweG uitvaart Educatie

www.gaandeweguitvaarteducatie.nl

Duur: tien lesdagen in zes maanden

Kosten: € 2.950,00 of vijf termijnen van € 600,00

In het kort: in deze opleiding is er aandacht voor het begeleiden van mensen in een kwetsbare periode, levensverhalen schrijven, presenteren, werken met symbolen en rituelen, omgaan met emoties van anderen en jezelf en de cursisten krijgen ruimte om hun visie op het vak te ontwikkelen.

 

Ritueel begeleiden

Opleider: Het Moment

www.hetmoment.nu

Duur: drieëntwintig dagen, bestaande uit twaalf dagen basisopleiding, zes dagen  practicum met stage en een module over ondernemerschap van vijf dagen

Kosten: de basisopleiding kost € 2.700,00, het practicum € 1.600,00 en een module over ondernemerschap € 1.100,00

In het kort: hoe bouw je een ritueel op dat past bij de mens voor wie je het doet? De opleiding bestaat uit een interactieve basis, een practicum en een fase over ondernemerschap.

 

Ronde Tafels: kun jij wachten, emotioneel uitgeput

Opleider: Funiq

www.funiq.nl

Duur: een dag

Kosten: € 75,00 respectievelijk € 45,00

In het kort: themabijeenkomsten met de nadruk op ontmoeten en verbinden. Bij ‘kun jij wachten’ komt de creatiespiraal van Marinus Knoope aan de orde. Bij ‘emotioneel uitgeput’ gaat het vooral om de balans tussen betrokkenheid en niet opgebrand willen raken.

 

Woorden

Rouwverwerking bij kinderen, omgaan met dementie en rekening houden met andere culturen. Soms lijkt het wel of je woorden op een weegschaaltje worden gewogen. Het is van belang om het juiste te zeggen.

 

De dood bespelen met kinderen

Opleider: Rouw& advies

www.rouwenadvies.nl

Duur: zes uur

Kosten: € 250,00

In het kort: in deze training wordt gewerkt met Uitvaartspeelgoed. Tijdens de training wordt ingegaan op communicatie met en over kinderen, rouw bij kinderen en rouw in het algemeen.

 

Er is liefde die niet sterft

Opleider: Funiq

www.funiq.nl

Duur: een dag

Kosten: € 195,00

In het kort: een masterclass over het faciliteren van een collectieve herdenking. Met tips, handvatten en inspiratie. De deelnemers gaan met een concept draaiboek naar huis.

 

Goed omgaan met dementie

Opleider: Samen dementievriendelijk

www.samendementievriendelijk.nl

Duur: twee en half uur

Kosten: € 25,00

In het kort: tijdens een training op locatie wordt aandacht besteed aan de omgang met dementerenden en kan worden ingezoomd op branchegerelateerde problemen.

 

Multiculturele rouw

Opleider: Adnovim Academie

www.adnovim.nl

Duur: drie uur

Kosten: € 1.11,00 per groep

In het kort: in deze incompany opleiding komen de meest voorkomende culturen in Nederland aan de orde. De cursus geeft inzicht in hun gebruiken en rituelen.

 

Regelgesprekken

Opleider: après la vie Academie

www.apreslavie.nl

Duur: drie uur

Kosten: € 59,00

In het kort: deze masterclass voor wie al enige ervaring heeft in gespreksvoering binnen de uitvaartbranche biedt handvatten en meer inzicht in verbale en non-verbale communicatie. Tijdens simulaties krijgt elke deelnemer de kans om persoonlijke leerdoelen te oefenen.

 

Voorgaan in een uitvaartceremonie

Opleider: Docendo Opleidingen

www.docendo.nl

Duur: één dag

Kosten: € 295,00

In het kort: deze training is ontwikkeld en wordt gegeven door Werkplaats Levensverhalen. Het is een kwaliteitsimpuls voor uitvaartverzorgers die door de grote tijdsdruk vaak terugvallen op een standaardtekst en iets anders willen. Over welke woorden nodig zijn, mooie stiltes creëren en in korte tijd een persoonlijk welkomstwoord schrijven.

 

Praktisch

‘Met je poten in de klei’ staan, is ook een deel van het vak. Er zijn dan ook veel praktische opleidingen. Van begraafplaatsbeheer tot vervoer tot fotografie.

 

Beheerder begraafplaatsen

Opleider: IPC Groene ruimte

www.ipcgroen.nl

Duur: een jaar

Kosten: € 4.995,00

In het kort: over de organisatorische en beleidsmatige aspecten rondom begraafplaatsen, zoals zorgen dat personeel, materiaal en middelen voor het werk beschikbaar zijn om het beheer van de graven, groenvoorzieningen, paden en de waterhuishoudingssystemen van de begraafplaats te beheren.

 

Beheerder begraafplaatsen en Werken op de begraafplaats

Opleider: De Groene Welle

www.groenewelle.nl

Duur: vier dagen

Kosten: € 650,00

In het kort: cursus over het dagelijks beheer en onderhoud op begraafplaatsen.

Aan de orde komen persoonlijke vaardigheden en groentheorie en -praktijk.

 

Bekwaam afscheidsfotograaf

Opleider: Boukje Canaan

www.afscheidsfotograaf.nl

Duur: een dag per maand gedurende tien maanden

Kosten: € 2.497,00

In het kort: tijdens deze opleiding bouwt de deelnemer een portfolio op, legt contacten met uitvaartbranche in je eigen regio en verhoogt zijn kennis op het technische en persoonlijke vlak. Ook de zakelijke kant komt aan bod.

 

Etiquette en stijl voor dragers en chauffeurs

Opleider: Docendo Opleidingen

www.docendo.nl

Duur: één dag

Kosten: € 250,00

In het kort: draagteams en chauffeurs kunnen de training incompany volgen. Weinig theorie, veel praktijk. Aan de orde komen houding en attitude, presentatie, teamgevoel en het op elkaar ingespeeld zijn, etiquette, rijstijl en speciale protocollen.

 

Overledenenverzorging en eenvoudige restauratietechnieken

Opleider: Docendo Opleidingen

www.docendo.nl

Duur: vijf lesdagen, één dag per week

Kosten: € 799,00

In het kort: de laatste verzorging, waarbij de nadruk ligt op kennis van materialen en verzorgingshulpmiddelen moet up to date zijn, efficiënt werken en op een invoelende wijze communiceren met uiterst emotionele nabestaanden. Alle aspecten van postmortale zorgverlening worden behandeld. De cursus vormt de basis van de Docendo leergang Overledenenverzorging.

 

Postmortale haarverzorging bij overledenen

Opleider: Docendo Opleidingen

www.docendo.nl

Duur: één dag

Kosten: € 250,00

In het kort: aan de orde komen kennis van materialen en verzorgings- en haarstylingsproducten, ontvetten, bijkleuren van uitgroei, bijwerken van contourlijnen en gezichtshaar, technieken die het kapsel vorm geven, werken met krultang, warmterollers, föhn, pruik of haarstukje.

 

Practicum overledenenverzorging

Opleider: Docendo Opleidingen

www.docendo.nl

Duur: één dagdeel

Kosten: € 79,00

In het kort: een praktische verdieping op ‘Piëteitsvolle verzorging van overledenen’. Een middag praktijk oefenen en werken.

 

Styling voor uitvaartverzorgers

Opleider: Docendo Opleidingen

www.docendo.nl

Duur: één dag

Kosten: € 295,00

In het kort: om representatief, goed ogend, karakteristiek en vertegenwoordigend over te komen. Door een styling die je persoonlijkheid weerspiegelt en toch binnen het imago van de organisatie past. Er is aandacht voor uiterlijk, lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en communicatie.

 

Thanatopraxie

Opleider: Docendo Opleidingen

www.docendo.nl

Duur: twaalf dagen voor het theoriedeel en een aantal weken stage

Kosten: € 3.350,00 voor het theoriedeel en € 3.200,00 tot € 3.800,00 stage

In het kort: na een theoretische module in Nederland volgt een stageperiode in Barcelona. De student voert ongeveer tachtig behandelingen uit.

 

Thuisopbaren

Opleider: après la vie Academie

www.apreslavie.nl

Duur: één dag

Kosten: vanaf € 199,00

In het kort: een masterclass over begeleiding geven, leiding nemen en beslissingen nemen. Aan de orde komen ook het gebruik van materialen, het gedrag van nabestaanden, het bepalen van grenzen en van wie de leiding waarin heeft, het gebruik van vakjargon en de betekenis van lichaamstaal.

 

Vakman begraafplaatsen

Opleider: IPC Groene ruimte

www.ipcgroen.nl

Duur: een jaar

Kosten: € 3.700,00

In het kort: een vakman begraafplaatsen voert zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden op de begraafplaats uit.

 

Vakopleiding chauffeur uitvaartvervoer

Opleider: Bruseco

www.bruseco.nl

Duur: vier uur online training en een dag masterclass

Kosten: € 295,00

In het kort: tijdens deze opleiding wordt kennis en ervaring uitgewisseld en worden diverse aspecten aangescherpt. De deelnemers rijden in groepsverband een oefenroute te rijden in een stoet.

 

Oriëntatiedagen

Ook voor wie geen uitvaartverzorger is maar overweegt om het te worden, is er informatie te halen.

 

'Op de drempel van de uitvaartwereld'

Opleider: Meander Uitvaartopleidingen

www.meanderuitvaartopleidingen.nl

Duur: een dag

Kosten: € 55,00

In het kort: een cursusdag om de roze bril kwijt te raken. Daarvoor in de plaats ontstaat er een realistisch beeld van de uitvaartbranche. Deelnemers onderzoeken of de uitvaartwereld bij hen past.

 

Oriëntatiedag voor opleidingen in de uitvaartbranche

Opleider: Docendo Opleidingen

www.docendo.nl

Duur: een dag

Kosten: € 350,00

In het kort: een oriëntatie waarbij samen wordt gekeken naar wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Een korte vragenlijst maakt duidelijk of iemand mens- of taakgericht is, welke sterke en zwakke punten er zijn en geeft inzicht te in de competenties.

 

(Gepubliceerd in Vakblad Uitvaart)   

 

 

 

 

 

 

 


 

Gonneke Bonting| gonneke@gonnekebonting.nl |0651462002