Over hun werk

Begin > Artikelen en verhalen > Over hun werk
Werk
Schrijven over mensen is ook schrijven over hun werk.

‘Coronamaatregelen leiden tot druk én creativiteit’
Rouwen, troosten en het weer oppakken van je leven vraagt nu om meer creativiteit van nabestaanden. En de plotselinge stijging van het aantal sterfgevallen drukt zwaar op de uitvaartondernemer.
Lees verder...


Ik zet vaardigheden in die ik bij Defensie heb geleerd’De gevolgen van het coronavirus voor het werk in de uitvaartbranche verschillen. In Brabant is het anders dan in Groningen. Een natuurbegraafplaats geeft een ander gevoel dan een reguliere begraafplaats of crematorium. Het maakt uit of je het eerste aanspreekpunt bent van de nabestaanden of de verantwoording hebt over de groep mensen die de boel draaiende moet houden.
Lees verder...

Theater voor rouwverwerking
Uitvaartbegeleiders praten tijdens de nazorg met nabestaanden over de dood en de overledene. Er zijn ook andere manieren om dit bespreekbaar te maken dan praten. Bijvoorbeeld door een theatergezelschap in te huren. Zo’n gezelschap kan zich richten op nabestaanden of groepen.
Lees verder...

Even bellen met
Infinea neemt sinds kort de telefoon aan voor begraafplaatsen, crematoria, uitvaartondernemers en partijen buiten de branche. Het bedrijf maakte al meer dan dertig jaar naam als Multiline Meldkamerdiensten. Tijd om Infinea even te bellen.
Lees verder...

‘De plek en de exposanten maken de beurs’
De voorbereidingen zijn in volle gang. Op 18 april zou de vierde uitvaartbeurs in de Westerkerk in Amsterdam plaatsvinden. Vlak voor het ter perse gaan van Vakblad Uitvaart werd bekend dat de organisatie de uitvaartbeurs uitstelt in verband met het verbod op publieke evenementen. Wat niet is, gaat zeker komen. Dus ook de Uitvaartbeurs.
Lees verder...
 

Voor alle relaties een jaarverslag
Tussen de kerst- en nieuwjaarskaarten vonden de relaties van Odens Uitvaart & Begeleiding een jaarverslag over 2019. Odens had haar eerste volle jaar gedraaid en de eigenaars, Roley van Doorn en Katja Hehenkamp, wilden iedereen graag laten weten hoe dat jaar was verlopen.
Lees verder... 

Twee uitvaarten op Haïti voor elke uitvaart hier
Voor elke uitvaart die ze regelt, betaalt Uitvaartondernemer Marja Oosterman er twee op Haïti. Daar worden overledenen anoniem gebracht omdat de nabestaanden geen uitvaart kunnen betalen.
Lees verder...

‘Hoe zeg je dag als je iemand niet kunt missen’
Uitvaartondernemer Wies Sanders, dichter Regine Hilhorst en illustrator Lies Koning bundelden hun columns, gedichten en treffende illustraties.
Lees verder...

‘We moeten risico op radioactieve straling uitsluiten’
Een overleden kankerpatiënt kan stralingsrisico’s geven voor onder meer laatste verzorgers en crematoriumpersoneel. Aanpassing van de richtlijnen moeten deze risico’s uitsluiten.
Lees verder... 

Aula bij begraafplaats lijkt achterhaald
Het gemeentebestuur nam onlangs het besluit drie van de vijf aula’s bij de gemeentelijke begraafplaatsen in Ede niet meer te gebruiken voor uitvaarten. Uit een onderzoek blijkt dat er toch al niet erg veel gebruik werd gemaakt van alle aula’s.
Lees meer...

Chemicaliën voor hoogwaardig kunststof uit afvalplastic
BTX-chemicaliën, nodig voor het maken van kunststof, worden gewonnen uit olie. Dat kan groener. In Groningen is technologie ontwikkeld om deze chemicaliën concurrentiebestendig te winnen uit biomassa en uit end-of-live-materiaal, zoals afvalplastic. Een volledig circulair proces. Niet alleen een interessant onderzoek, ook de plek waar het gebeurt, is innovatief.
Lees meer…


Rouwweek voor studenten verpleegkunde
Verpleegkundigen krijgen te maken met dood en rouw. Het is dan ook zinvol om tijdens hun opleiding aandacht te besteden aan dat thema. Dat is de achterliggende gedachte van de rouwweek die de mbo-opleiding verpleegkunde aan het Noorderpoort in Groningen organiseert.
Lees meer…

D66 wil wetgeving over digitale nalatenschap
Kamerlid Monica den Boer komt met een actieplan omdat ze zich zorgen maakt over de erfenissen die op het internet achterblijven. Er is behoefte aan duidelijkheid voor nabestaanden en ook wil ze identiteitsfraude tegengaan.
Lees meer…

‘Moeite met dierenbegrafenis naast graf van een overledene’
Tegen gemengd begraven van mensen en dieren bestaat weerstand. De vraag is of het geen tijd is voor verandering. Een studiedag in Uitvaartmuseum Tot Zover kan hierover meer duidelijkheid geven.
Lees meer…

Doodshoofd en gekruiste knekels boven de ingang
In het Noord-Hollandse polderland ligt, aan de rand van de bewoonde wereld, een kleine begraafplaats van bijna anderhalve eeuw oud. Nog in gebruik en goed voor twee rijksmonumenten.
Lees meer…

In ‘Veur Aaltied’ speelden levende én overleden dorpsbewoners een rol
Graven op plattelandskerkhoven vormden in Groningen een inspiratiebron voor tien theaterstukken op locatie. Een mooie manier om kerken, kerkhoven en kerkorgels in het voetlicht te plaatsen.
Lees meer…

‘Een uitvaartinterview haalt de mooiste woorden boven’
Linda’s zomerweek, de talkshow van Linda de Mol, inspireerde uitvaartondernemer Yvonne van Leeuwen tot het ontwikkelen van het uitvaartinterview.
Lees meer…

‘Begraafplaatsen horen bij onze geschiedenis en identiteit’
Door de toename van de populariteit van cremeren, raken begraafplaatsen minder in trek. Toch zijn er praktische en cultuurhistorische redenen om zorgvuldig om te springen met begraafplaatsen.
Lees meer…

‘Ik heb Dummies geschreven alsof ik bij een familie ben’
Elk voorjaar verschijnen er nieuwe Voor Dummies. Dit jaar is een van de titels Uitvaarttips voor dummies. Uitvaartverzorgster Mirjam van der Kieft schreef het.
Lees meer…

Het beeld van de begraafplaats moet kloppen
Ameland groepeert historisch ogende zerken en modernere graftekens afzonderlijk van elkaar. Op die manier wil de gemeente de cultuurhistorische waarde van de begraafplaatsen bewaren.
Lees meer…

‘Er zijn dingen die ik nooit meer kwijtraak’
Elk jaar is 1 juni de Dag van het laatste afscheid. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor het werk van Rob Ramakers en zijn collega’s. Rob is medewerker postmortale zorg, thanatopracteur en obductie-assistent bij Cura Mortu Orum Mortuariabeheer b.v. (CMO).
Lees meer…

Invoering AVG vraagt vooral bewustwording
Een jaar geleden trad de AVG in werking. De invoering ervan hield de branche bezig, maar met mate. Toch kostten verschillende aanpassingen veel tijd.
Lees meer…

Friese roodbonte koeien in de kijkstal
Als het mee zit, staat er binnenkort een bezoekerscentrum bij het bedrijf van boer Woldring aan de Hoornsedijk, vlak bij de Meerwegbrug. Bezoekers kunnen er alles te weten komen over het langzamerhand zeldzaam geworden Friese roodbonte rundveeras, producten kopen in de boerderijwinkel en nog veel meer.
Lees meer…
 

Van een graf stelen om cadeau te geven’
‘Bloemendief slaat toe op Sliedrechts kerkhof’ kopte het AD onlangs. In het artikel komen een paar nabestaanden aan het woord die bloemen op de graven van hun overledenen hadden geplaatst. Toen ze het graf later weer bezochten, waren de bloemen verdwenen.
Lees verder...

Een onbevangen meisje en een wantrouwige meeuw
Kiki’s wonderlijke wereldreis is het nieuwste boek van fotograaf Ton Koene. Ton woont met zijn gezin op een boot in Amsterdam en haalde zijn inspiratie voor de reis van Kiki met haar vlot uit zijn eigen omgeving.
Lees verder...

Winnende duurzame kist in productie
Na het uitschrijven van een ontwerpwedstrijd door DGU de groene uitvaartkist komt er een nieuw type kist op de markt: de Cocon. De kist valt op door de ronde vormen. En er hoort een bakfiets bij. 
Lees verder...

Originele manieren om elkaar weer eens te spreken
Om de kwaliteit verder op te voeren en in te spelen op de internationalisering deden de organisatoren van de Uitvaart Vakbeurs en VTU Vakdag een paar dingen anders dan voorgaande jaren. Gratis toegangsbewijzen waren er dit jaar niet, de opzet was ruim en overzichtelijk en er was een aantal buitenlandse standhouders.
Lees verder...

‘Zeehonden vangen was zijn werk’
Soms schuilt achter een onopvallend graf een opvallend tijdsbeeld. Zoals bij de graven van de robbenjagers op de begraafplaats bij het kerkje in Westernieland.
Lees verder...

Syrisch lekkers uit Haren
De Syriërs Yamen en Abdul startten een cateringbedrijf en brengen binnenkort vanuit Haren hun zelf bereide producten aan de man.
Lees verder...

Klokkenluiden om te eten, de koeien te melken en het land en God te eren
Friesland heeft veel begraafplaatsen met klokkenstoelen. Die van Loënga wordt nog dagelijks geluid.
Lees verder...

Zeldzame koeien in Haren bedreigd in hun voortbestaan
De verhoging van het waterpeil, de mestwet en falende instanties dreigen boerenbedrijf Woldring de das om te doen. Een heel mooi stukje Haren is een probleemdossier geworden.
Lees verder...

Luxe en kou aan het Meer van Lugano
Het lijken bijna huizen aan het water, maar ze drijven: de watervilla’s in Cattenbroekerplas in Woerden. Ze zijn gebouwd op een bijzondere, nieuwe: met casco’s van composiet.
Lees verder... 

Natuurlijk opbaren met zakjes op de buik van de overledene
BIO SAC 200 is een nieuwe opbaringsmethode, naast het gebruik van een koelplaat en thanatopraxie. De reacties op het nieuwe middel lopen uiteen.
Lees verder... 

Wie zich wil scholen, heeft keus genoeg
Een leven lang leren, die slogan past goed in deze tijd, waarin veranderingen elkaar snel opvolgen. Een surftochtje langs verschillende websites levert dan ook veel keuzemogelijkheden op.
Lees verder... 

De gemeenteraad verandert, het fietsbeleid blijft
Zwolle gaat voor de fiets. Al veertig jaar. En dat werpt vruchten af.
Lees verder... 

‘Een verzekeraar heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid’
Verzekeraar Interpolis investeert in projecten die de verkeersveiligheid moeten vergroten. Ze beginnen daar waar de meeste ongelukken gebeuren. Is een project succesvol, dan mag heel Nederland meeprofiteren.
Lees meer... 

Meldpunt Veilig Verkeer: databank van verkeersveiligheidsgevoel
Net als VVN zijn ook gemeenten bezig met verkeersveiligheid. Het grote verschil tussen beide is dat er voor VVN niet eerst een ongeluk hoeft gebeuren om een verkeerssituatie aan te pakken. Dat verkeersdeelnemers zich onveilig voelen, is al een goede reden om in actie te komen. Daarbij helpt het Meldpunt Veilig Verkeer.
Lees verder...

Handleesauto op de vrijdagmarkt
Sinds kort rijdt er een handleesauto door de provincie. Eigenares Janet Postema bezocht met de auto de markt in Haren. Voor een euro viel er al iets te halen. Toch blijken vooroordelen en angsten groter dan dat voordeel.
Lees verder...

‘Ik voelde dat ik dat werk ook zou willen doen’ 
Suzanne Zijlstra (42) gaf haar loopbaan een andere wending. Vanuit haar flat in een rustige Harense straat plant ze uitvaarten. Plannen, want ‘uitvaartplanner’ vindt ze een beter woord dan ‘uitvaartbegeleider’. 

Een duikploeg onder de ark
Dat een woonark niet waterpas ligt, los je op door met meubels te schuiven, bergen stoeptegels aan te dragen of door trimblokken te plaatsen. Ron Leppens van duikbedrijf Maksor doet dat laatste. "Simpel en doeltreffend als een paperclip.”
Lees verder...

Walter Benecke van Benecke Woonbotenservice over baggeren
Een woonboot vraagt om voldoende diepgang. Baggeraar Walter Benecke vertelt waarop je moet letten als je een woonark laat bouwen of wanneer je ligplaats ondieper wordt.   
Lees verder...

Uitvaart Vakbeurs kijkt over de grens
De Uitvaart Vakbeurs in Gorinchem is een begrip. De voorbereidingen zijn in volle gang. Naar verwachting zijn er bij deze editie meer kleine en meer buitenlandse exposanten.
Lees verder...

Hoe gebruik je moderne communicatiemiddelen in het contact met nabestaanden?
Mail, whatsapp, sms, facetime, Skype, twitter. Er zijn manieren genoeg om digitaal te communiceren. Dat blijkt praktisch, zolang persoonlijk contact maar voorop staat.
Lees verder...

Gonneke Bonting| gonneke@gonnekebonting.nl |0651462002