Straling

‘We moeten risico op radioactieve straling uitsluiten’
Een overleden kankerpatiënt kan stralingsrisico’s geven voor onder meer laatste verzorgers en crematoriumpersoneel. Aanpassing van de richtlijnen moeten deze risico’s uitsluiten.

De hoeveelheid radioactieve straling waaraan crematoriummedewerkers worden blootgesteld, valt mee. Zo zou de conclusie van een onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 2 december vorig jaar presenteerde opgevat kunnen worden. Het gaat hierbij om crematies van overledenen met radioactieve stoffen in het lichaam. Volgens de onderzoekers ligt de blootstelling onder de maximaal toegestane dosis. Wie in de branche werkt, komt in de onderzochte situaties waarschijnlijk niet vaker dan één of twee keer per jaar met radioactiviteit in aanraking.
Maar Roel Stapper van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) vindt dit geen geruststellende conclusie. "Er is immers wél risico”, zegt hij. "Ook is me niet duidelijk voor wie genoemde één of twee keer per jaar precies geldt. De crematoria hanteren richtlijnen om ervoor te zorgen dat medewerkers niet worden blootgesteld aan straling. Maar met de resultaten van dit onderzoek moeten we opnieuw bekijken of die richtlijnen voldoende zijn. We moeten het risico volledig uitsluiten, op een toekomstbestendige manier. Want het gebruik van radioactieve middelen neemt alleen maar toe.”

Branchebreed
Die toename, de komst van nieuwe radioactieve behandelingen en de tijdelijke sluiting van het crematorium in Purmerend waren aanleiding voor het onderzoek. Het Purmerendse crematorium ging drie maanden dicht toen na de crematie van een overleden kankerpatiënt bleek dat radioactieve stoffen in de as waren terechtgekomen. De resultaten van dit onderzoek zijn niet alleen van belang voor crematoria, maar voor de hele branche. "Ook de BGNU gaat aan de slag met de onderzoeksresultaten”, zegt directeur Heidi van Haastert. "In het rapport staat inderdaad dat het gaat om één of twee risicosituaties per jaar en dat het stralingsgevaar afneemt naarmate de tijd verstrijkt. De familieleden lopen dan ook de meeste risico’s. Bovendien worden kankerpatiënten vlak voor hun overlijden over het algemeen niet meer bestraald. Maar ik ben bezig het rapport te bestuderen en ook wij gaan er zeker iets mee doen.”

Handschoenen
De conclusies van het rapport leiden uiteindelijk tot verbeterde richtlijnen. Maar natuurlijk is het van belang ook nu alert te zijn. "Het dragen van handschoenen bij de verwerking van as vermindert de dosis radioactiviteit waaraan medewerkers worden blootgesteld”, stelt een woordvoerder van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), de instelling die opdracht gaf om het onderzoek te doen. "De hoeveelheid straling bij asverwerking is vergelijkbaar met enkele röntgenfoto’s. Door asverstrooiing kan ook radioactiviteit in de lucht en de bodem terechtkomen. Dit kan voorkomen worden door langer te wachten met verstrooien.”

(Gepubliceerd in Vakblad Uitvaart)

 

Gonneke Bonting| gonneke@gonnekebonting.nl |0651462002