Zwolle

Zwolle is consequent

De gemeenteraad verandert, het fietsbeleid blijft

Zwolle gaat voor de fiets. Al veertig jaar. En dat werpt vruchten af.

 

Je zou kunnen denken dat de politieke kleur van een gemeente invloed heeft op de fietsvriendelijkheid. Zwolle is een voorbeeld van een stad met een hart voor de fiets dat onafhankelijk van verkiezingen blijft kloppen. "We voeren al veertig jaar een consequent fietsbeleid”, vertelt Syb Tjepkema, senior beleidsadviseur bereikbaarheid in die gemeente. Dat leverde Zwolle in 2016 de Nationale Verkeersveiligheidsprijs op. De jury roemt in het juryrapport ‘de veelheid aan fietsvriendelijke maatregelen’ die de gemeente tot nu toe heeft genomen.

 

Goede basis

Syb Tjepkema legt uit hoe Zwolle een echte fietsstad is geworden. "Toen op de tekentafels veertig jaar geleden nieuwe wijken ontstonden, zette de gemeente meteen in op fietsverkeer. Zo kun je vanuit Zwolle-Zuid, een wijk die is gebouwd in de jaren zeventig, rechtstreeks naar de binnenstad fietsen zonder dat je wordt gehinderd door stoplichten, voorrangskruisingen of plekken waar je je onveilig zou kunnen voelen. Ga je toch met de auto, dan moet je omrijden. Ook bij later gebouwde wijken pasten we zoveel mogelijk dit principe toe. Op die destijds gelegde basis werken we verder. We zijn niet bang voor vernieuwing. Zo was Zwolle een voorloper met wachttijdvoorspelling bij verkeerslichten voor fietsers en regensensors waardoor fietsers eerder groen krijgen als het regent.” Maar doordat de gemeente eerder voor fietsviaducten en –tunnels gaat dan voor een gelijkvloerse kruising zijn er niet zoveel fietsverkeerslichten. De laatste vijf jaar kiest de gemeente consequent voor fietsstraten, waar autoverkeer moet wachten voor fietsers. Een van de laatste projecten is de aanleg van een fietsrotonde, waarop fietsers veilig kunnen afslaan terwijl auto’s rechtdoor rijden.

 

Ruimte

Plannen voor de toekomst hebben vooral te maken met de ruimte die fietsers krijgen. "We lijken een beetje slachtoffer te worden van ons succes”, legt Syb Tjepkema uit. "Doordat veel mensen op de fiets naar de binnenstad gaan, wemelt het daar zaterdags van de geparkeerde fietsen. We gaan dan ook investeren in parkeervakken en bewaakte fietsenstallingen. Ook op de fietspaden moeten we blijven zorgen voor genoeg ruimte, vanwege de toename van het aantal fietsen en de vergrijzing. Het snelheidsverschil is groter dan vroeger, onder meer door de elektrische fietsen. Allemaal dingen om rekening mee te houden voor de toekomst.”  

 

Tour de Force

Het lijkt erop dat ook na de komende verkiezingen het fietsbeleid gewoon wordt voortgezet. "Dat het de gemeente is gelukt om het zowel bestuurlijk als ambtelijk vanaf het begin erover eens te zijn dat fietsers belangrijk zijn, is uniek”, stelt Syb Tjepkema. "Natuurlijk zetten we dat door. Maar een gemeente moet het niet alleen willen doen. Toen de fietsenfabrikant Cortina de gemeente dan ook uitnodigde om zitting te nemen in een Fiets Innovatie Community deden we dat uiteraard. Nu praten we regelmatig met adviesbureaus, scholen, fietskoeriers en anderen over mogelijkheden en vernieuwingen.”

Ook buiten de gemeentegrenzen praat Zwolle over fietsen. Zo is de gemeente een van de initiatiefnemers van de Tour de Force, waarin gemeenten, provincies en Rijk en drie en twintig andere organisaties praten over de Nationale Fietsagenda. Het grootste agendapunt is: meer fietskilometers in Nederland. "Twintig procent meer mensen op de fiets in tien jaar tijd is de doelstelling”, licht Syb Tjepkema toe. "De Tour de Force is een uitvoeringsmachine. We gaan niet op de stoel zitten van gemeenten, maar ondersteunen waar dat kan. Zwolle zit met nog zo’n vijftien gemeenten in F10, de kopgroep.”

 

Niet meer verkeersslachtoffers

Ondanks alle maatregelen zijn fietsers in het verkeer kwetsbaarder dan automobilisten. Het is dan ook de vraag of het wel een goed idee is om ze altijd maar voorrang te geven. "Die vraag wordt me regelmatig gesteld”, zegt Syb Tjepkema. "Uiteraard is goed onderzoek voor- en achteraf belangrijk voordat we iets nieuws aanleggen. Maar ondanks dat we een van de steden zijn met de meeste fietsers, zijn er in Zwolle niet meer verkeersslachtoffers dan elders in het land.”    

 

Nationaal Verkeersveiligheidscongres

Om het jaar organiseren de ANWB, het instituut voor wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV) en Veilig Verkeer Nederland het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC), een evenement voor iedereen die zich actief inzet voor de verkeersveiligheid. Een van de hoogtepunten van het congres is de uitreiking van de Nationale Verkeersveiligheidsprijs, die de vorige keer naar Zwolle ging. Een belangrijk onderdeel van het congres is de Kennismarkt, waar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid te zien zijn.

 

(Gepubliceerd in VVN-magazine)   

 

Gonneke Bonting| gonneke@gonnekebonting.nl |0651462002